הכנה למבחני תיאוריה של רשות הספנות

הכנה למבחני תיאוריה של רשות הספנות

 

אתר זה ייעודו לסייע בהכנה למבחני רישיונות ימאות.

כאן תמצא אך ורק את הידע הדרוש למעבר מבחן בהצלחה.

בנוסף, לרשותך "אשף מבחנים" שהנו מערכת תרגול שאלות רספ"ן, דרך האינטרנט.

לכל שאלה מצורף הסבר תמציתי עבור התשובה הנכונה.

בכל שאלה יש קישור למקצוע ופרק הלימוד הנדרש.

מכל שאלה תוכל לפנות למדריך שיסייע לך בהבנת השאלה והבנת התשובה הנכונה.

התרגול ב"אשף המבחנים" הנו ללא הגבלת זמן ומועדי תרגול, עד מעבר מבחן בהצלחה.

להדגמת "אשף המבחנים" לחץ כאן.

מחיר למקצוע יחיד 200 ש״ח.