אש

אש

אש

אש 

פעולותיך:

מוכנות לאש –

גם לך זה יכול לקרות.

תקינות ושמישות מטף כיבוי אש:

וודא שמצוי במקומו באופנוע הים שלך.

בטרם יציאה, בדוק תוקף ותאריך פקיעת תוקף.

בדוק שמחוג הלחץ נמצא על הצבע הירוק.

מעת לעת בצע שקילה לוודא שלא פחת.

בעת תדלוק – הרחק מכל מקור אש גלוי.

לפני התנעה – וודא שאין גזים דליקים.

פרצה אש –  השתמש במטף לבידוד האש מהאוויר וחמצן.

                 זכור את משולש האש – חמצן, חומר בעירה וחום. די בניתוק אחד מהם כדי לכבות את האש.

אש במהלך שיוט –

אם במרחק רב מהחוף, נטוש, התרחק מול הרוח (כדי שלא להיקלע לשלולית דלק בוער) ושמור כוחותיך עד הגעת מצילים.

אם בקרת החוף, נטוש, התרחק תחילה מול הרוח ואחר שנה כוון ועלה על החוף.

אם בקרבת אנשים בים, ראשית התרחק ואח"כ נטוש.

אש באופנוע ים אחר, סמן לשייט נטוש. אסוף אותו והתרחק מהכלי הבוער.