הגאים

הגאים

הגאים

הגה אוטומטי שתלוי ברוח הגה כזה מכונה Wind Vane, בהגה מסוג זה חישן הכוון הוא לוח בצורת כנף, מפרש או זנב כל שהוא. לוח זה מוצב על- ידי המשיט, כך שתוצר הזוית הרצויה לו, בין שדרית הספינה (כוון החרטום) והרוח . במצב זה הרוח אינה מפעילה כח על הלוח. כאשר הספינה סוטה מהכוון שנבחר, מופעל כח על אחד מהמישורים של הכנף. הכח שנוצר מפעיל מנגנון (תמסורת של גלגלות, מנופים,כבלים ומשקולות – תלוי בדגם), שגורם ללוח ההגה לסובב את הספינה חזרה למצב ההתחלתי – כלומר לזוית שנבחרה מראש בין השדרה לרוח.
מהתאור שלעיל עולה מיד החסרון הגדול של הגה-רוח, והוא בזה , שנדרשת רמה מסויימת של רוח (תלוי בדגם) . ישנם דגמים שבהם התמסורת פועלת על לוח הגה נוסף להגה הידני, ויש כאלה שהתמסורת מפעילה את ההגה הידני. במקרה שהכנף מפעילה סנפיר-הגה (כלומר אינה פועלת על ההגה הרגיל) שטח  הפנים שלה צריך להיות גדול יותר , מאשר במקרה שהיא מפעילה מגבר מכני כל שהוא ללוח הרגיל. מבנה הספינה, שטח המפרשים המלא ומשקלה קובעים איזה דגם מתאים לה , ומעל גודל מסויים , לא מעשי להשתמש בהגה רוח.

שומר על קורס הפלגה בזוית קבועה, בין שידרת הספינה לרוח יחסית (מדומה).

יתרונות:

אינו תלוי בחשמל, במפרשית שומר על הזוית הרצויה לרוח נתונה,

חסרונות:

מערכות הגה רוח מסוגלות לנווט יכטה עם הרוח טוב מאוד, אבל יעילה פחות בשמירת קורס ישר במורד הרוח מאחר שלחץ הרוח על השבשבת הוא חלש יותר. מכאן גם ששינויים בכוון הרוח עלולים לשנות את יעילות ההגה ולהפתיע ספן שאנן.

מערכת המתאימה לספינות קלות ובד"כ מפרשיות שמתחת ל – 50 רגל.

מערכת הגה חשמלי אוטומטי לספינה

מקבלת מידע מחיישן המורכב בד"כ בחרטום הספינה ומעביר למחשב את כוון החרטום.

מכאן חשיבות הדיוק בכוון ועל כן שימוש במצפן שטף (המשוחרר מבעיית הדוויאציה והשפעות אלקטרומגנטיות של הספינה ומכשיר החשמל שבה).

המחשב מקבל קורס מהמפעיל ובהתאם שומר כוון חרטום שיביא את הספינה לשמור על הקורס הנדרש.

מהירות התגובה של ההגה החשמלי לשינויים בקורס, נקבעת ע"י המפעיל דרך קופסת השליטה.

משחררת את הצוות מפעולת ניהוג הספינה בים הפתוח. 

חסרונות ההגה האוטומטי:

צורך חשמל ברציפות בכלל ובפרט בים סוער והמכלול דורש אחזקה וצפוי לתקלות.

עלול לגרום לירידה בערנות של תצפית, ושיקולי ההגוי בים גלי ו/או צפוף בעצמים.

אינו מגיב לשנויים ברוח, בשיט מפרשים.

חיבב בגנרטור (ומצבר), המהווה מקור רעש ומטרד לשייטים, בפרט במפרשיות שעניין הוא ניצול כוח הרוח והתרחקות מכוח המנוע.