המדחף

המדחף

המדחף

מדחף –  הוא רכיב מכני הממיר תנועה סיבובית לתנועה אורכית של הספינה.

 על ידי סיבובי שני להבים מעוקלים, או יותר סביב ציר מרכזי, בדרך הדומה לסיבוב בורג בתוך חומר מוצק, הוא מתברג בתוך המים.

מדחף פסיעה קבועה – מדחף אשר זווית התקיפה שלו קבועה, את שינוי המהירות כלי השיט מבצעים על ידי שינוי מהירות סיבוב הלהבים.

מדחף פסיעה משתנה – במדחף זה ניתן לשנות את זווית התקיפה של הלהבים, כך שניתן לשנות את מהירות הספינה על ידי שינוי זווית התקיפה.

פסיעה הנה מידת ההתקדמות התיאורטית של הספינה בכל סיבוב.

תוצאת תמונה עבור ‪marine propeller‬‏

במדחף פסיעה קבועה, מידת ההתקדמות התיאורטית של הספינה בכל סיבוב, קבועה.

ככול שפסיעת המדחף גדולה יותר, העומס על המנוע יגדל וככול שהפסיעה תקטן, יפחת העומס על המנוע.

שטח הלהבים וקוטרם, משפיעים גם הם על  עוצמת כוח הדחף המועבר לספינה.

הקצה הקוני של הציר ומייסב הלחץ הם המעבירים את עיקר כוח הדחף של המדחף לספינה.

גובתת המילוא (גלאנד), במערכת גל (ציר) המדחף היא המנוע חדירת מי-ים לספינה דרך פתח יציאת גל המדחף לים.

בקצה ציר המדחף קיים שגם המשמש בעיקר לבקרה על נעילת וחיזוק המדחף לציר.

על מנת שהספינה תוכל לנוע קדימה ואחור קיימת תיבת תשלובת המאפשרת שינוי כיוון הסיבוב של ציר המדחף.

חזרה למכונאות