המצפן

המצפן

המצפן:

מחט מגנטית, משמע שיש לה קוטב צפוני וקוטב דרומי, רוכבת על ציר ובעלת יכולת תנועה אופקית.

 

מחמת קווי השטף המגנטיים של כדור הארץ, יפנה קצה המחט הצפוני לצפון המגנטי של כדור הארץ וקצה המחט הדרומי לקצה הדרומי של כדור הארץ:

שגיאות המצפן:

1.    מאחר שקווי האורך שעל המפה מתלכדים לצפון הגיאוגרפי/אמיתי ואילו מחט המצפן מצביע על הכוון לצפון ומגנטי ומאחר שהצפון המגנטי אינו חופף במדויק לצפון האמיתי, מוגדר ההפרש שבין הקוטב האמיתי לקוטב המגנטי, כשגיאת המצפן וקרוי נטייה – Magnetic declination

     השגיאה הנה ההפרש הזוויתי שבין הכוון לצפון האמיתי והכוון לצפון המגנטי.

      גודל השגיאה תלוי במרחקו של המצפן מהקטבים. ככול המרחק גדול יותר, השגיאה קטנה יותר.

      ככול שנתקרב לקטבים, השגיאה גדולה יותר.

2.    קווי השטף המגנטיים אינם ישרים בכוונם לצפון וזאת מחמת השפעות ליבת המתכת של כדור הארץ שאינה אחידה ומשתנה ללא הרף (בערכים קטנים יחסית).לפיכך, בכל מקום על כדור הארץ, שגיאת הנטייה המקומית של המצפן שונה וקרויה ואריאציה –  Variation

            קווי הנטייה המקומית בעלי ערך נטייה זהה קרויים איזוגונל ומופיעים על המפות הימיות.

3.    מאחר שהמצפן מושפע משדות מגנטיים ומאחר שכל גוף מתכתי וכן גם מכשירים חשמליים למיניהם מייצרים שדות מגנטיים, המצפן יוטה מהכיוון לצפון המגנטי ע"י שדות אלו.

שגיאה זו קרויה סטייה – דוויאציה – Deviation.

 

4.    שגיאת המצפן למעשה, הנה צרוף שתי השגיאות שלעיל:

אריאציה –  (Variation+ (דוויאציה – Deviation) = (שגיאת מצפן מצרפית – (Total Compass Eror

 

5.    ההפרש הזוויתי שבין הצפון האמיתי והמגנטי תלוי במיקומנו היחסי אליו:

                     הנטייה המגנטית והסטייה המגנטית יינתנו תמיד עם הגדרתם כמערבית – Westest  או מזרחית – East

 

6.    מדידת כוון אל עצם כלשהו תיתן את הזווית שבין העצם הנצפה לבין הצפון המגנטי – תכווין – Bearing.

7.    הכוון הנמדד באמצעות מצפן הנו כוון מגנטי ואילו את תכנון הנווט והמעקב אחר תנועת הספינה, אנו מבצעים על מפה שבה קווי האורך הנם בעלי כוון אמיתי. בכדי לבצע העברה מכוון מגנטי לכוון מצפני, תוך כדי הכללת שגיאת הנטייה ושגיאת הסטייה, נשתמש בנוסחה שלהלן:

כוון מצפני (-W / +E סטייה מצפנית) = כוון מגנטי (-W / +E נטייה מגנטית ) = כוון אמיתי

היה ויש בידנו את הכוון האמיתי וברצוננו לחשב הכוון המצפני:

כוון אמיתי (+W / –E נטייה מגנטית) = כוון מגנטי (+W / –E סטייה מגנטית ) = כוון מצפני

8.    מציאת מיקום – קבע – FIX – באמצעות תכווינים:

    מדידת הכוון מהספינה אל שני עצמים מזוהים על החוף, תאפשר מיקום הספינה על המפה.

 

לשם כך נדרש להמיר הכוונים המצפניים לאמיתיים.

נעשה שימוש בנוסחה:

  כוון מצפני W- / +E) סטייה מצפנית) = כוון מגנטי W- / +E) נטייה מגנטית ) = כוון אמיתי

הסטייה המצפנית מצורפת כטבלה לכל מצפן (ובתרגילי רספ"ן היא נתונה בד"כ בשאלה).

דוגמא:

                את הנטייה נחלץ מתוך המפה: