זיהוי דגלים

זיהוי דגלים

זיהוי דגלים

91תמונה 91
דגל U – זהירות הנך מתקדם לקראת סכנה
92תמונה 92
דגל N – לא (שלילי)
93תמונה 93
דגל C – כן (חיובי)
94תמונה 94
דגל T – התרחק ממני. אני עסוק בגרירת מכמורת זוגית
95תמונה 95
דגל B – אני טוען פורק או נושא חומרים מסוכנים
96תמונה 96
דגל S- מכונותי פועלים לאחור
97תמונה 97
דגל G – מבקש נתב
98תמונה 98
דגל A – עוסק בצלילה התרחק בזהירות
99תמונה 99
דגל K – מבקש להתקשר איתך
100תמונה 100
דגל H – יש נתב באנייתי
101תמונה 101
דגל L – עליך לעצור ספינתך מייד
102תמונה 102
דגל D – התרחק ממני אני. מתמרן בקושי
103תמונה 103
דגל I – אני משנה אורחי לשמאל
התמונה 104
דגל O – אדם בים
105תמונה 105
דגל E – אני משנה אורחי לימין
106תמונה 106
דגל Q – ספינתי בריאה מבקש רשות פעולה חופשית בנמל
107תמונה 107
דגל X – הפסק פעולתך ושים לב לשידורי
108תמונה 108
דגל P – על כל האנשים לחזור לספינה. כאשר על ספינת דייג – רשתותיי נתפסו במכשול
109תמונה 109
דגל F – אני בצרה התקשר איתי
110תמונה 110
דגל V – אני מבקש עזרה. (אין כוונה למצוקה)