זיהוי תחנות קשר

זיהוי תחנות קשר

זיהוי תחנות קשר

זיהוי תחנות קשר

אות קריאה – Call Sign הוא צרוף של אותיות ומספרים המוקצה לכל מדינה ע"י ארגון התקשות הבנ"ל ITU – International Telecommunication Union

לדוגמא – אות הקריאה של ישראל הוא4X  ומשמש לסימון ספינות ומטוסים.

אות הקריאה ניצב כקידמות לאותיות ומספרים המזהים כלי שיט או מטוס מסוים. אותיות ומספרים אלו נקבעים ע"י המדינה, בד"כ על פי מפתח סווג כלי השייט והמטוסים.

לדוגמא – 4XHTB

סירת הצלה – מקבלת את אות הקריאה של ספינת האם + שתי ספרות (שאינן 0 או 1)

לדוגמא – 4XHTB26

M.M.S.I –  Maritime Mobile Service Identity – סימן זיהוי בת 9 ספרות המשמש לזיהוי הלאום וסוג התחנה המשדרת או הממוענת. קרוי "קריאת ברירה ספרתית" ומאפשר ברירה של הודעות והפנייתן לכלי השייט או התחנה אליה הן מיועדות.

 (קוד M.M.S.I חייב להופיע במסמכים של כלי השייט וצריך להיות זמין להקראה במכשיר קשר).

זיהוי המדינה לה משויך כלי השייט – MID – Maritime Identification Digits – באמצעות 3 ספרות ראשונות. לדוגמא: ישראל – 428

שאר הספרות מזהות את סוג התחנה ומספרה.  לדוגמא – 000500

מספר הזיהוי המלא – 428000500

היה ומדובר בקבוצה/חברת כלי שייט, תתוסף בקידומת הספרה – 0, אחריה המדינה ואחריה סוג התחנה ומספרה. לדוגמא – 0428000500

תחנת חוף מקבלת שני אפסים בקידומת.

לדוגמא –  HAIFA RADIO 00428000500

DSC Digital Selective Call – – מערכת שידור וקליטה דיגטלית  ספרתית, המותקנת במכשיר הקשר, עצמאית ואינה תלות במיומנות המפעיל.

מאפשרת שידור מידע ספרתי ממכשיר קשר VHF, לתחנות נבחרות שיש להן אות זיהוי  M.M.S.I.

מטרתה להגביר את בטיחות השייט ולמנוע התנגשויות בין כלי שייט

הקליטה ושידור בערוצי החרום 16 ו – 70, בהספקי שידור 1 W ו – 25 W.

חזרה לרדיו טלפון