חוק מימי החופין, התשי"ז 1956

חוק מימי החופין, התשי"ז 1956