ניהוג ועגינת סירה

ניהוג ועגינת סירה

ניהוג ועגינת סירה

ניהוג ועגינת סירה

גורמים שיש לקחת בחשבון בזמן בחירת מקום עגינה: עומק המים, עוצמת הרוח והגלים, שוקע הסירה

ביצוע עגינה בכלי שיט קטן:  מפנים את חרטום כלי השיט מול הרוח, מודאים שקצה חבל העוגן קשור לטבעת העוגן וקצהו השני קשור למקומו בכלי השיט, מחברים מצוף הסימון קשור לעוגן.

ככלל, אורך החבל בעגינה – פי 4 מעומק הים במקום העגינה.

סימנים לעוגן נגרר: רעידות על חבל העוגן, שינוי מקום ומהירות על פי ה – GPS.

במידה והעוגן ניגרר: שחרר עוד שרשרת או חבל עוגן. הוסף משקולת לחבל העוגן, הטלת עוגן נוסף אם יש. 

באיזה נסיבות חייבים לחבר את מדומם החרום לגוף מפעיל הסירה ? 

בכל זמן ההפלגה וודא מדומם מנוע מחובר.

בתקלת מערכת ההיגוי, עדיין לרשותך משוטים המאפשרים היגוי.

בסירתך משאבת שיפוליים בעלת מנגנון הפעלה אוטומטי. בטל את ההפעלה האוטומטית בזמן תדלוק.

חזרה למשיט 12