מד עומק

מד עומק

מד עומק

מד עומק הדי – Echo sounder – הנו מכשיר למדידת עומק המים ע"י שידור אות קולי ומדידת זמן משידור עד החזר.

מהירות הקול במים הנה כ – 1.5 ק"מ לשניה. מכפלת ערך זה במחצית הזמן משידור ועד קליטת ההד החוזר, תספק את עומק המים.

מד העומק בנוי ממשדר אותות קוליים. מקלט האותות הקוליים, ממיר שתפקידו להמיר את מתקפי גל הרדיו לגל קול בכוון השידור ולהמיר את ההד החוזר לגל רדיו בכוון הקליטה. צג וקופסת שליטה.

ניתן למדוד עומק אנכי וניתן גם למדוד עומק קדימה על נתיב הספינה, כדי לקבל אתרעה על מכשולים שבדרך או עומק בלתי מספיק.

קצב שידור האותות הקוליים נשלט ע"י המפעיל ונקבע על פי העומק. ככול שהעומק רב יותר, קצב שידור האותות ביחידת זמן, פוחת.

בזה הוא הופך להיות אמצעי ראשון במעלה לבטיחות הספינה במהלך שייט, נווט ועגינה.

יש וחשוב לדעת ולזכור שסימון העומק הרשום במפות הימיות הנו עבור שיא השפל ועל כן חישוב העומק האמיתי והשוואתו לעומק המתקבל ממד העומק חייב לכלול את מצב הים ההשפל והגאות העכשוויים.

מד עומק רב הדי –  multibeam echosounder – משמש למיפוי קרקעית הים.

ממיר מד העומק ההדי מותקן מתחת לספינה ובמקום שחלקי ספינה אחרים לא יעמדו על דרכה של אלומת הקול, או ישבשו אותה.

אינו מושפע מהשדה החשמלי שנוצר מחיכוך לוח ההגה בשכבת המים העליונה

מאחר שחלקי הספינה השרויים במים משמים נקודת אחיזה לצמחי ים ויצורי ים, גם הממיר חשוף לאלו וחייב ניקוי מדי פעם (אך לא עם כלי מתכתי העלול לפגוע בכיסוי העדין שלו).

כמו כן, צביעת הממיר אסור שתעשה בצבע המכיל יסודות מתכתיים. אלו עלולים לשבש את שידור הקול וקליטת ההד החוזר. 

אם הוא מסוג כרמי טבול בשמן, יש לבדוק ולהשלים חסר ברמת השמן

במקרה של תקלה ולעומקים קטנים להשתמש בחבל עם משקולת ולעומקים גדולים לקרא ולחשב מנתוני וסימני המפה ביחס לעומקים, גאות ושפל.