מכשיר התג"מ הימי

מכשיר התג"מ הימי

מכשיר התג"מ הימי

מכשיר התג"מ הימי

מכשיר הקשר בתחום VHF (תג"מ – תדירות גבוהה מאד) – 300 מגה הרץ עד 3 גיגה הרץ.

FREQUNCY NODULATION–  FM – אפנון תדר – הרכבת המידע הקולי על גל תדר רדיו

קשר VHF בין שני מכשירי קשר בקו ראיה בין האנטנות, משמע שחופשי ממכשולים, תלוי בהספק השידור, הגבר ותאום האנטנות, תנאי התפשטות של גלי הרדיו (יום, לילה ומז"א).

טווח קשר בין שתי תחנות: – D :

רכיבי המערכת: מיקרופון, אפנן, משדר, אנטנה, מקלט, רמקול/אוזניות.

תחום התדרים במכשיר  VHF שהוקצב לשרות הימי הנייד, על ידי הארגון הבין לאומי לתקשורת הנו: 156 – 174. 

ניתן לשנות הספק השידור מ – 1 W (בתחום מעגן הספינות, בעת שידורי ניסוי ותקשורת פנים ספינתי, ) ל – 5 W, כאשר כלי השייט האחר לא שומע, או אז לעבור לעצמה חזקה.

האנטנה – אורכה יהיה מתאים לתחום תדר השידור והקליטה של המכשיר. ככל שהתדר גבוה יותר כך גודל האנטנה יוכל להיות קטן יותר.

סימפלקס – ערוץ בודד המשמש הן לשידור והן לקליטה. היה ואחד ממשתמשי הרשת משדר ואחר נכנס גם הוא לשידור, הוא מפריע את הראשון ומופרע בעצמו. מחייב הודעת סיום שידורOVER ("עבור").

דופלקס – ערוץ בודד ועליו שני תדרים. האחד לשידור והשני לקליטה. עקב מבנה השיטה, כלי שייט אינם יכולים לקיים קשר ביניהם על ערוץ דופלקס. משמש לתקשורת ציבורית בין הים והחוף.

פקדי שליטה:

ON/OFF – הדלקה וכיבוי.

עוצמת שידור – בין 1 W ל – 5 W במכשירי קשר רבים.

VOLUME – עוצמת שמע.

SQUELCH – "משקט רחש"  – למפעיל נתונה שליטה על רעשי הרקע באמצעות בוחר (אשר בדומה למנחית הפרעות במכ"מ – GAIN, היגוי ידני של לוח ההגה ולמתיחה נכונה של מפרש, הכוונון שלהם אינו חד משמעי בכל תנאי, דרושה מיומנות מניסיון מצטבר לכוונון נכון וכוונון קיצוני יפעל הפוך לכוונה הרצויה)

QUICK 16 – העבר מהירה לערוץ החרום 16.

– D.W – DUAL WATCH  האזנה ושידור על ערוץ נבחר, אך פריצת האזנה כאשר יש הודעות על ערוץ החרום 16

חייב בבדיקה לפחות פעם בשבוע.

On Board Communication – שני מכשירי מקמ"ש VHF מקושרים ביניהם והם נמצאים על אותו כלי שייט.

 An on-board communication station or on-board communication radio station is – according to article 1.79 of the International Telecommunication Union's Radio Regulations – "A low-powered mobile station in the maritime mobile service intended for use for internal communications on board a ship, or between a ship and its lifeboats and life-rafts during lifeboat drills or operations, or for communication within a group of vessels being towed or pushed, as well as for line handling and mooring instructions

חזרה לרדיו טלפון