מנוע דיזל

מנוע דיזל

מנוע דיזל

מנוע דיזל

מנוע דיזל הוא מנוע בעירה פנימית בוכנאי, שבו הדלק נשרף כתוצאה ממגעו באוויר הדחוס והחם הנמצא בצילינדר.

במנוע דיזל הבוכנה שואבת לתוך הצילינדר אוויר נקי, ואחר כך דוחסת אותו ללחץ גבוה. כתוצאה מהדחיסה עולה טמפרטורת האוויר. בסוף שלב הדחיסה, מוזרקות  טיפות זעירות של סולר' בתזמון וכמות מדוייקים ע"י מרסס, לתוך האוויר הדחוס והחם בחלל השריפה. הדלק מתלקח כתוצאה מן המגע באוויר הלוהט, והגזים הנוצרים בשריפה מתפשטים ודוחפים את הבוכנה מטה. הטלטל מתרגם את התנועה הקווית של הבוכנה לתנועה סיבובית של המדחף המחובר בקצה גל הארכובה.

ככול שכמות הדלק המוזרקת ע"י משאבת ההזרקה עולה, כך גדל הספקו של המנוע.

התנעת מנוע דיזל מחייבת שיתרחש שלב היניקה והדחיסה, לכן המתנע מסובב את גל הארכובה.

השליטה בסיבובי המנוע מתבצעת ע"י מצערת המחוברת לווסת הסיבובים שתפקידו גם לשמור על יציבות סיבובי המנוע, ע"י פקודות למשאבת הזרקת הדלק.

כיבוי המנוע מבוצע באמצעות ניתוק הדלק למרססים, ע"י משיכת ידית ההדממה המתחברת לווסת הדלק

סוגי מנועי דיזל – מנועי דיזל, בדומה למנועי בנזין, נחלקים לשני סוגים בהתאם למחזור הפעולה: מנוע דיזל דו-פעימתי ומנוע דיזל ארבע-פעימתי. במנוע ארבע פעימתי נשלם מחזור פעולה אחד בארבע פעימות (מהלכים) של הבוכנה – יניקה, דחיסה, עבודה, פליטה. הבוכנה עצמה היא ששואבת אוויר טרי לתוך הצילינדר ומרחיקה את גזי השריפה בסוף העבודה.

סדר הפעולות משמאל לימין – יניקה, דחיסה, עבודה, פליטה

מגדש טורבו – דוחס אוויר טרי לצלינדר בשלב היניקה ובכך מגדיל את כמות האוויר המשתתפת בתהליך השרפה ועמה את הספק המנוע.

מסנן האוויר מורכב על סעפת היניקה

תוצאת תמונה עבור ‪turbocharger‬‏

במנוע דיזל דו-פעימתי, לעומת זאת, המחזור מסתיים אחרי שני מהלכים בלבד, האוויר מסופק לצילינדר על ידי מפוח וגזי הפליטה מורחקים מן הצילינדר על ידי אוויר השטיפה.

מרבית מנועי הדיזל הנם בעלי עוקה רטובה המצויה בתחתית המנוע ומכילה את שמן הסיכוך.

מד חום המנוע מודד את חום המים היוצא מראש המנוע

תקלות:

מד החום של מי הקירור במנוע מראה 180 C –  מד החום כנראה מקולקל

בהתנעה, מנוע הדיזל מסתובב, ואיננו מצליח להתניע – כנראה שיש אוויר במערכת הדלק. לא מגיע דלק למרססים.

לאחר התנעה ומספר דקות של פעולה, המנוע כבה – אין דלק או תקלה במערכת הדלק. אפשרות לאוויר במערכת הדלק.

סיבובי מנוע עולים ללא שליטה  – בצע הדממה מיידית של המנוע ע"י חניקת האוויר

משקעים העשויים להיות בד"כ במיכל הדלק –  בקטריות ופטריות שהתפתחו במיכל הדלק.

חלקי החילוף החיוניים – מרססים, רצועות, אימפלורים, אטמים, מסננים