מערכות הקשר

מערכות הקשר

מערכות הקשר

מערכת הקשר

מכשיר הקשר בתחום VHF (תג"מ – תדירות גבוהה מאד) – 300 מגה הרץ עד 3 גיגה הרץ.

FREQUNCY NODULATION–  FM – אפנון תדר – הרכבת המידע הקולי על גל תדר רדיו

קשר VHF בין שני מכשירי קשר בקו ראיה בין האנטנות, משמע שחופשי ממכשולים, תלוי בהספק השידור, הגבר ותאום האנטנות, תנאי התפשטות של גלי הרדיו (יום, לילה ומז"א).

רכיבי המערכת: מיקרופון, אפנן, משדר, אנטנה, מקלט, רמקול/אוזניות.

תחום התדרים במכשיר  VHF שהוקצב לשרות הימי הנייד, על ידי הארגון הבין לאומי לתקשורת הנו: 156 – 174. 

ניתן לשנות הספק השידור מ – 1 W (בתחום מעגן הספינות, בעת שידורי ניסוי ותקשורת פנים ספינתי, ) ל – 5 W, כאשר כלי השייט האחר לא שומע, או אז לעבור לעצמה חזקה.

האנטנה – אורכה יהיה מתאים לתחום תדר השידור והקליטה של המכשיר. ככל שהתדר גבוה יותר כך גודל האנטנה יוכל להיות קטן יותר.

סימפלקס – ערוץ בודד המשמש הן לשידור והן לקליטה. היה ואחד ממשתמשי הרשת משדר ואחר נכנס גם הוא לשידור, הוא מפריע את הראשון ומופרע בעצמו. מחייב הודעת סיום שידורOVER ("עבור").

דופלקס – ערוץ בודד ועליו שני תדרים. האחד לשידור והשני לקליטה. עקב מבנה השיטה, כלי שייט אינם יכולים לקיים קשר ביניהם על ערוץ דופלקס. משמש לתקשורת ציבורית בין הים והחוף.

פקדי שליטה:

ON/OFF – הדלקה וכיבוי.

עוצמת שידור – בין 1 W ל – 5 W במכשירי קשר רבים.

VOLUME – עוצמת שמע.

SQUELCH – "משקט רחש"  – למפעיל נתונה שליטה על רעשי הרקע באמצעות בוחר (אשר בדומה למנחית הפרעות במכ"מ – GAIN, היגוי ידני של לוח ההגה ולמתיחה נכונה של מפרש, הכוונון שלהם אינו חד משמעי בכל תנאי, דרושה מיומנות מניסיון מצטבר לכוונון נכון וכוונון קיצוני יפעל הפוך לכוונה הרצויה)

QUICK 16 – העבר מהירה לערוץ החרום 16.

– D.W – DUAL WATCH  האזנה ושידור על ערוץ נבחר, אך פריצת האזנה כאשר יש הודעות על ערוץ החרום 16

מכשיר קשר בתחום HF (ת"ג – תדירות גבוהה) – 3 מגה הרץ עד 30 מגה הרץ.

גלי HF אינם ישירים אלא נעים מעלה, פוגעים בשכבת היוניספירה ומוחזרים לקרקע בזווית שבה פגעו ביונספירה. לפיכך מאפשרים קשר שמעבר לאופק.

גובה היוניספירה מעל פני כדור הארץ משתנה בין יום ללילה ולכן ואם יש קשיי קשר, צריך לשנות את תדר השידור כך שיתאים למרחק אל המקלט או המשדר האחר.

Digital Selective Calling – DSC – מערכת שידור וקליטה דיגטלית – ספרתית הכלולה במכשיר הקשר, ללא תלות במיומנות המפעיל.

מטרתה להגביר את בטיחות השייט ולמנוע התנגשויות בין כלי שייט

הקליטה ושידור בערוצי החרום 16 ו – 70, בהספקי שידור 1 W ו – 25 W.

מאפשרת שידור מידע ספרתי ממכשיר קשר VHF, לתחנות נבחרות שיש להן אות זיהוי  M.M.S.I.

M.M.S.I –  Maritime Mobile Service Identity – מספר קו בן 9 ספרות המשמש ל"קריאת ברירה ספרתית" המאפשר זיהוי הלאום וסוג התחנה המשדרת. מאפשר ברירה של הודעות, רק אלו הנוגעות לכלי השייט הרשום בקוד זה. הוא חייב להופיע במסמכים של כלי השייט וצריך להיות זמין להקראה במכשיר קשר.

3 ספרות ראשונות – זיהוי המדינה. שאר הספרות מזהות את סוג התחנה ומספרה. היה ומדובר בקבוצה/חברת כלי שייט, הספרה הראשונה – 0, אחריה המדינה ואחריה סוג התחנה ומספרה. תחנת חוף: (לדוגמא) HAIFA RADIO, 00, המדינה, מספר התחנה.

משמשת לקידוד ופענוח הודעות בתקשורת ספרתית של הודעות מצוקה, התרעות בטיחות, התרעות דחיפות. 

כאשר משדרת הודעות מצוקה הוא ימשיך וישודר, עד שתחנת חוף או כלי שייט אחר יאשר במכשיר את קבלת ההתראה.

AIS –  automatic identification system – מערכת כלל עולמית מבוססת לוויינים, של מעקב אחר מקומן, מהירותן וקורס ההתקדמות של ספינות, במטרה להגביר את בטיחות השייט ולמנוע התנגשויות בין כלי שייט.

Navtex –  Navigational Telex מערכת תקשורת כלל עולמית בתחום MF, להעברת הודעות טקסט מודפס, על מז"א, נתיבים והודעות בטיחות.

Navtex Receiver – מכשיר הקליטה וההדפסה שעל הספינה פריסת המשדרים ערוכה כך שכל משדר מכסה כ – 400 מי"מ בלא חפיפה מפריעה עם המשדר לכסוי האזור הסמוך, אך מתקיים תאום הספקים והפצה בין המנהלות הסמוכות.

לפני כל הפלגה יש להתקין במכשיר ה – NEVTAX   את "התחנות" וסוגי ההודעות המבוקשים לאותה הפלגה.

תחנת NEVTAX משדרת כל 4 שעות, בכל שידור 10 דקות לכל היותר ולכן גם הספינה מקבלת שידור מתחנת חוף, כל 4 שעות.

בדיקות שיש לבצע בציוד הקשר של ספינהלפי יומן בדיקות מיוחד שמוכנות בו שורות מיוחדות לתדירות כל בדיקה ותאריך תפוגה של כל מכלול או מסמך)

מצברים, פעולת ה– DSC –  פעולת שדור (עד 10 שניות) וקליטה במקמ"ש.

 VHF– תאריך תפוגה של סוללות.

בקרת נזקים במשואות למיניהן.

חזרה לנווט חופי ב'