מערכת הדלק

מערכת הדלק

מערכת הדלק

מערכת הדלק

רכיבי מערכת הדלק הנם:

דלק – חייב להיות נקי. עלול שיהיו בו משקעים מחלקיקים מוצקים.

מיכל דלק – תפקידו להכיל הדלק הנדרש למנוע. בעל נשם או צינור אוורור המאפשר יציאת אוויר בעת תדלוק וכניסת אוויר כאשר דלק נשאב מהמיכל והשוואת הלחץ במיכל ללחץ האטמוספרי.

כאשר יש מעט דלק במיכל קיימת סכנת פיצוץ

מסנן ראשון

משאבת הזנה – ממוקמת בד"כ בין המיכל לבין מסנן הדלק . 

תפקידה העברת דלק ממיכל הדלק למשאבת ההזרקה וסיוע בניקוז האוויר מהצנרת.

המשאבה הנפוצה הנה משאבת דיאפרגמה.

משאבת דיאפרגמה – עלולה להיכשל כאשר:

 פיקת ההפעלה נמצאת בשיאה ויש לסובב המנוע בחצי סיבוב.

הדיאפרגמה קרועה או שסתומי המשאבה פגומים.

מסנן הרשת בתוך המשאבה סתום

מסנן שני

שסתום ניקוז האוויר- במהלך מילוי המיכל הדלק, עלול להיכנס אוויר לצנרת ועל כן מותקו פתח ניקוז אוויר ביציאה ממשאבת ההזנה. אם התגלה אוויר בצנרת נדרש לבצע ניקוז האוויר ממערכת הדלק

ניקוז האוויר – "פריימינג" –  מתבצע ע"י סיבוב המנוע ברציפות (את גל הארכובה) ושחרור מחברי הצינוריות על המזרקים.

משאבת הזרקה/לחץ גבוה –  תפקידה לספק דלק בלחץ גבוה ובתזמון הנדרש, למזרקים.

קו לחץ גבוה – מספק דלק למזרקים בלחץ גבוה. מאחר שבלחצים גבוהים אורכי צינור שונים עלולים לגרום עיכוב בהגעת הדלק, כל צינורות האספקה למזרקים, שווים באורכם.

מזרקים – אינג'קטור –  תפקידו לרסס את הדלק לתא השרפה/צילינדר.

קו דלק חוזר

turbo charge – מערכת המגבירה אספקת האוויר לצילינדרים וכן גם מפנה את הגזים השרופים.