מערכת החשמל

מערכת החשמל

מערכת החשמל

מערכת החשמל

המצבר

תפקידו המרכזי של המצבר הינו מתן זרם לצורך הפעלת מערכות החשמל של הספינה.

בין המצבר לצרכני החשמל יש נתיך המגן מזרם/עומס יתר או קצר חשמלי.

מצברי עופרת חומצה הם המצברים הנפוצים ביותר בעולם.

מצבר עופרת – חומצה, מורכב בד"כ משישה תאים בודדים של עופרת טבולה בחומצה. כל תא מספק כ 2 ובסה"כ 12 V זרם ישר. ככלל, מספר תאי המצבר הוא הקובע את המתח שמספק.

בכל תא ישנם לוחות העשויים מרשת עופרת בתוספת חומרים מקשים.

עופרת מחומצנת הינה החומר הפעיל בלוח המשמש כחיובי( + ) בניהם.

לוחיות ספוגיות המשמשות כשלילי ( – )

הלוחות טבולים בתמיסה נוזלית המורכבת מחומצה גופרתית ומים הידוע בשם אלקטרוליט. בדיקת צפיפות החומצה מבוצעת ע"י הידרומטר.

היה וחסר נוזל במצבר, מוסיפים מים מזוקקים.

ע"י פעולה כימית וריאקציה בין חומרים אלו נוצר זרם חשמלי.

למצבר יש יציאת חשמל חיובית – קוטב חיובי (+) ויציאת חשמל שלילי – קוטב שלילי (-). המבדיל בנהיים פיזית הוא שיציאת החשמל החיובי עבה מיציאת החשמל השלילי.

המצבר נטען מאלטרנאטור המקבל כוחו ממנוע הספינה. נדרש לוודא שהמתח שמספק יציב ושרצועת הזנת הכוח מהמנוע לאלטרנאטור תקינה ואינה רפויה.

במהלך טעינת המצבר יש להקפיד שחרירי האוורור בפקקים הסוגרים את תאי המצבר, נקיים ופתוחים.

אסור לעשן או להדליק אש בקרבת מצבר נטען, כי פולט מימן העלול להתפוצץ.

קיבולת מצבר הנה אמפר שעה ומשמעותו שאם הקיבולת הנה 70 אמפר שעה, אזי בצריכת חשמל של 35 אמפר שעה הוא יספק חשמל לשעתיים.

לצרכי בקרת המצבר יש וולט מטר ואמפר מטר.

עם הפעלת צרכני חשמל, צפוי שתהייה נפילת מתח כ – 1 וולט.

היה והמתח נמוך, כל עוד הוא גבוה מהמתח הנדרש ע"י צרכני החשמל, ניתן להסתמך עליו.

היה והאמפר מטר מעיד על זרימת חשמל בשעה שאין צרכני חשמל מופעלים, כנראה שיש קצר וזליגת חשמל.