מערכת השמן

מערכת השמן

מערכת השמן

מערכת השמן

מערכות שימון וסיכת המנוע נחלקות לשני סוגים:

מערכת עוקה רטובה – מאגר השמן מצוי בעוקת המנוע (חלקה התחתון).

מערכת עוקה יבשה – מאגר השמן מצוי במיכל שבצד המנוע.

רכיבי המערכת:

עוקה בתחתית המנוע או מיכל חיצוני למנוע.

משאבת השמן, הדוחפת בלחץ גבוה את השמן לצרכנים.

מסנן – היה ואינו נקי, עלול שחווי לחץ השמן יהיה נמוך

מד לחץ השמן – ממוקם אחרי מסנן השמן.

תפקידי השמן במנוע –

להקטין את הבלאי והחיכוך של חלקי המנוע הנעים – מיסבים ובוכנות.

קרור המנוע ע"י הקטנת החיכוך וכן גם קליטת החום הנוצר במהלך פעולת החלקים הנעים.

לנקות פיח במקומות בו הוא נוצר.

לסייע במניעת היווצרות חלודה.

אובדן שמן בתהליך העבודה –  שימון טבעות הבוכנות שהן חלקים חמים מאד עקב פעילות השרפה לה הן שותפות, גוררת שריפת שמן ולפיכך התמעטותו הטבעית.

בדיקות מערכת השמן –

לפני התנעת המנוע חייבים לבדוק  את מפלס גובה השמן במנוע באמצעות מדיד השמן.

צפוי שמיד לאחר התנעה מחוון לחץ השמן יראה קריאה גבוהה מאחר שהשמן קר וצמיג עדיין, בפרט אם זו התנעה ראשונה והמנוע קר עדיין.

אם קריאת לחץ השמן נמוכה, כנראה קיים חוסר שמן במערכת ונדרש להדמים המנוע מיד ולבדוק כמות השמן.

היה ומסנן השמן אינו נקי, עלול להיות שזו הסיבה לחווי לחץ שמן נמוך.

אם בבדיקת כמות השמן הוא נראה דליל ונוזלי מאד, כנראה שדלק חדר למערכת השמן. כנגד זאת, עלול שהכמות הנצפית על המדיד תהייה דווקא גבוהה.

היה והתרעת שמן דולקת, נדרש לדומם המנוע מיד.

שמן שחור לא מעיד על תקלה אלא דווקא על תפקוד תקין שהרי אחד מתפקידי שמן המנוע הוא לנקות פיח במקומות בו הוא נוצר.

אובדן שמן בתהליך העבודה –  שימון טבעות הבוכנות שהן חלקים חמים מאד עקב פעילות השרפה לה הן שותפות, גוררת שריפת שמן ולפיכך התמעטותו הטבעית.

בדיקות מערכת השמן –

לפני התנעת המנוע חייבים לבדוק  את מפלס גובה השמן במנוע באמצעות מדיד השמן.

צפוי שמיד לאחר התנעה מחוון לחץ השמן יראה קריאה גבוהה מאחר שהשמן קר וצמיג עדיין, בפרט אם זו התנעה ראשונה והמנוע קר עדיין.

אם קריאת לחץ השמן נמוכה, כנראה קיים חוסר שמן במערכת ונדרש להדמים המנוע מיד ולבדוק כמות השמן.

היה ומסנן השמן אינו נקי, עלול להיות שזו הסיבה לחווי לחץ שמן נמוך.

אם בבדיקת כמות השמן הוא נראה דליל ונוזלי מאד, כנראה שדלק חדר למערכת השמן. כנגד זאת, עלול שהכמות הנצפית על המדיד תהייה דווקא גבוהה.

היה והתרעת שמן דולקת, נדרש לדומם המנוע מיד.

שמן שחור לא מעיד על תקלה אלא דווקא על תפקוד תקין שהרי אחד מתפקידי שמן המנוע הוא לנקות פיח במקומות בו הוא נוצר.