מערכת קרור המנוע

מערכת קרור המנוע

מערכת קרור המנוע

מערכת קרור המנוע

מערכת קרור סגורה – מקררת באמצעות נוזל.

מערכת קרור פתוחה – בה הגוף החם (כגון הצלינדרים/ראש המנוע), מחליפים חום עם הסביבה (אוויר או מים), ישירות. (בד"כ במטוסי בוכנה)

מערכת קרור משולבת –  מערכת סגורה, בה נוזל הקרור מחליף חום עם הסביבה (מי ים, אגם או נהר), באמצעות מתווך – מקרן.

רכיבי מערכת קרור משולבת מי ים:

משאבת מי ים צנטריפוגלית, המספקת מי ים לקירור נוזל הקרור – מים מתוקים/מוטפלים. המים החמים מוחזרים לים.

מחליף חום (COOLER) שתפקידו להעביר את חום נוזל הקרור (מים), אל מי הים הקרים.

מיכל התפשטות – תפקידו לקלוט נוזל הקרור (מים) המגיע מראש המנוע.

שסתום פקק מיכל ההתפשטות – לשמור על לחץ גבוה של נוזל הקרור (מים) במערכת ולהעלות את נקודת הרתיחה שלהם. היה והלחץ עובר מגבלה מוגדרת, הוא מאפשר שחרור הלחץ לאוויר החיצון.

אצבעות אבץ למניעת החלדה (קורוזיה גלוונית) במערכת מי הים.

משאבת מים מתוקים (מוטפלים) – תפקידה להזרים מים מקוררים אל ראש המנוע.

טרמוסטט – תפקידו לשלוט בחום מי הקרור  היוצאים מראש המנוע ולאפשר עבודת מנוע בטמפרטורה יציבה וקבועה 75 – 90 C. היה וייתפס פתוח לאורך זמן, יגרם נזק למנוע ,כי יעבוד בטמפרטורה נמוכה מהמומלץ. אם ייתפס פתוח, המנוע יתחמם מעבר למגבלות.

מד טמפ' מי הקרור – תפקידה לסייע בפיקוח על תקינות מערכת הקרור ובמידת הצורך, "להנחות" המפעיל על הפחתת כוח מנוע, כדי לשמור על מגבלות הטמפ'.

רכיבי מערכת קרור משולבת אוויר חיצון :

מקרן בעל צלעות קרור (Radiator) שתפקידו להעביר את חום נוזל הקרור, המים החמים אל האוויר החיצון.

מאוורר  – תפקידו ליצור תנועת אוויר דרך המקרן.

פקק בראש המקרן – דרכו ניתן לבדוק כמות המים ולהוסיף במידת הצורך. כמו כן יש בו מנגנון המאפשר פריצת קיטור, היה והלחץ במקרן גבוה מהמותר.

משאבת מים – תפקידה למשוך מים מקוררים מהמקרן אל ראש המנוע.

בדיקה ותפעול מערכת הקרור:

בדיקת כמות המים והעדר נזילות, לפני כל הפעלת מנוע.

לאחר התנעה, בדיקה שמי ים יוצאים מצינור הפליטה. אם לא יוצאים, נדרש לבדוק שסתום כניסת מי  למשאבה, פתוח.

אובדן מי קירור מעידה על נזילה או עבודה בטמפ' שמעבר למגבלות – 90 C.

טמפ' גבוהה מאד מעידה כנראה על תקלת מד הטמפ'.