מצוקה

מצוקה

מצוקה

מצוקה – Distresse

עדיפות שידור – ראשונה

MAYDAY – אות המצוקה

Mayday Relay – שידור הודעת מצוקה על-ידי תחנה שאינה במצוקה, עבור תחנה במצוקה :

 1. כאשר הכלי במצוקה איננו במצב המאפשר לו לשדר מצוקה.
 2.  כאשר רב החובל או האדם האחראי בכלי שייט שאינו במצוקה מחליט כך.
 3. כאשר האדם האחראי בתחנת החוף סבור שעזרה נוספת נחוצה.
 4. כלי השייט המשתתף בפעולת ההצלה או המפקח עליה, זקוק לעזרה נוספת.
 5. כלי השייט שאינו יכול להגיש עזרה שומע הודעת מצוקה שאינה נענית.
 6. כלי שייט השומע או רואה מקרה מצוקה שלא דווח.  

MAYDAY RELAY X 3 THIS IS NAME X 3 – קריאת ממסור הודעת מצוקה.

אמצעי הקשר בו תוכל תחנת חוף להרחיב את מעגל הגשת העזרה לאנייה במצוקה מעבר ל–  AREA A1 : הודעת נווטקס ברמת VITAL, ו/או תשדר בעצמה ממסור לקריאה והודעת המצוקה בתחומי קשר אחרים.

SEELONCE MAYDAY – פקודת השתקה לתחנה המפריעה לתקשורת מצוקה, ע"י תחנת חוף המפקחת על המצוקה או אנייה הנמצאת במצוקה (והיא מפקחת על המצוקה).

 PRUDONCE – הודעת סיום זהיר של מצב מצוקה (משמע שיכול להתעורר מחדש). ואפשר לבצע שידורים מוגבלים על ערוץ 16.

SEELONCE FEENEE – הוגעת סיום מצב מצוקה. משודרת ע"י התחנה המפקחת על המצוקה.

On-Scene Communications  – תקשורת בין כלי נייד (כלי שייט או מטוס) הנמצא במצוקה לבין תחנות ניידות אחרות המגישות עזרה.

סדר הפעולות באירוע מצוקה : שידור התרעת מצוקה בערוץ 70. קריאת מצוקה בערוץ 16. שידור הודעת מצוקה בערוץ 16. שידור תעבורת מצוקה בערוץ 16.

הודעת מצוקה תכלול – שם האנייה – MMSI, מיקום האנייה, סוג המצוקה, סוג העזרה הדרושה.

במכשיר DSC (וכן גם ב – (PRIB קיים תפריט מוכן מראש של מצבי מצוקה עבור הליך שידור בנוהל קצר – לחיצה 6 שניות :

 • Fire/Explosion
 • Flooding
 • Collision
 • Grounding
 • Listing/Capsizing
 • Sinking
 • Disabled & Adrift
 • Abandoning
 • Man overboard
 • Undesignated (same as an unprepared Undesignated Distress Alert)

השתלטות עוינת – UNLAWFUL גם היא מצב מצוקה, אף שאינה ברשימה שלעיל.

אין משדרים ממסור מצב מצוקה ב – DSC.

הודעת מצוקה

MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY
THIS IS (Name of the vessel in distress spoken 3 times)
CALL SIGN and/or MMSI
MAYDAY
Name of the vessel, CALL SIGN and /or MMSI of the vessel in distress,
(POSITION (Vessel's position) AT (Time of vessel's position in UTC
(Type of accident)
IMMEDIATE ASSISTANCE REQUIRED
(Number of people onboard – Other information that could help SAR services such as weather conditions, activated EPIRB etc)
OVER

ממסור הודעת מצוקה

MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY
(THIS IS (MMSI of the vessel), (Name of the vessel spoken 3 times), (Call sign of the vessel
(RECEIVED THE FOLLOWING MAYDAY FROM (MMSI of the vessel in distress), (Name of the vessel in distress), (Call sign of the vessel in distress)
MESSAGE BEGINS
(message received from vessel in distress or details of the distress)
MESSAGE ENDS

 

אישור קבלת הודעת מצוקה

MAYDAY
(MMSI of the vessel in distress), (Name of the vessel in distress 3 times), (Call sign of the vessel in distress)
(THIS IS (MMSI of the vessel), (Name of the vessel spoken 3 times), (Call sign of the vessel
RECEIVED MAYDAY

סיום מצב מצוקה

MAYDAY
ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS
(THIS IS (Name of the vessel or the responding authority spoken 3 times
(Date and time in UTC)
(MMSI of the vessel in distress), (Name of the vessel in distress), (Call sign of the vessel in distress)
SEELONCE FEENEE