משאבות המים

משאבות המים

משאבות המים

משאבה

משאבה היא מכונה, המשמשת להעברת נוזל או גז ובאופן עקיף, להגברת לחצו או מהירותו. בשימוש ימי, רגישות לזיהום הבא מהמים ובעיקר, סתימת פתח היניקה.

משאבת בוכנה – שייכות לקבוצת משאבות שינוי נפח עבור אוויר ונוזלים. חלקיה היסודיים של משאבה בוכנאית הם: בוכנה, צילינדר ושסתומי יניקה וסניקה חד- כיווניים. פעולת השאיבה במשאבות מסוג זה מושגת על ידי הקטנה והגדלה של חלל השאיבה (נפח הצילינדר) באמצעים מכניים (הבוכנה).

תוצאת תמונה עבור משאבת בוכנה

משאבת גלגלי שיניים –  משאבות גלגלי שיניים משמשות כמשאבות הידראוליות לאספקת שמן בלחץ גבוה (למשל להנעת בוכנות הידראוליות) וכמשאבות אספקת דלק ואספקת שמן במנועי דיזל ובנזין.

תוצאת תמונה עבור משאבת גלגלי שיניים

משאבה צנטריפוגלית – משאבות צנטריפוגליות עושות שימוש במאיץ – אימפלר, המסתובב וגורם להגברת הלחץ והספיקה של הנוזל הנשאב. משאבות צנטריפוגליות משמשות להזרמת נוזלים דרך צנרת. הנוזל נכנס אל המאיץ קרוב לציר הסיבוב, ומואץ כלפי הקוטר החיצוני באופן רדיאלי לאורך צלעות המאיץ אל בית המשאבה, המזכיר צורת בית שבלול ומשם לצינור היציאה. השימוש הנפוץ למשאבות אלו הוא בעיקר לספיקות גבוהות בעומד נמוך. בסיום שאיבת המים, רגישה לחדירת אוויר לקו היניקה.

תוצאת תמונה עבור משאבת צנטרפוגלית

משאבת אימפלר גומי – עקב התנועה בתוך צינור אובלי, כפותיה הגמישות מתכופפות ומשנות את נפח התא מקבל המים. יתרונה של משאבת אימפלור גומי בכך שכפות המאיץ העשויות מגומי יכולות להעביר מוצקים קטנים (כמו חול למשל), מבלי שישברו הפעלה משאבה מסוג זה כאשר פתח היניקה סתום, תגרור שריפת האימפלר.

תוצאת תמונה עבור משאבת אימפלור גומי

משאבת טבולה – משאבה צנטריפוגלית חשמלית, שמנועה אטים למים והיא שקועה בשלמותה בתוך הנוזל הנשאב. הפתח היניקה הנו בתחתית המשאבה ומורחק מהקרקע ע"י מגבה. למשאבה מצוף הקובע את גובה פני המים בו תתחיל לשאוב. בספינות משמשת בד"כ לשאיבת מי שיפוליים. בעלת שלושה מצבי פעולה – כבוי, מופעל ידנית, מופעל אוטומטית (מצוף). כאשר הלחץ ההידרוסטטי בפליטה גבוה מדי, עלול שמשאבה זו לא תצליח לפלוט את המים לים.

תוצאת תמונה עבור משאבת טבולה

חזרה למכונאות