בטיחות

בטיחות

בטיחות בנהיגת אופנוע ים

סכנות מגלים –

  1. נפילת האופנוע מגל גבוה – סכנת נפילה למים, בפרט עבור הנוסע.
  2. גלי חוף – סכנת אבדן שליטה כתוצאה מנפילת האופנוע לאחר מעבר הגל.
  3. גלים גבוהים הבאים מהצד – סכנת התהפכות ובפרט אם מהירות האופנוע גבוהה.

סכנות לנוהג –

  1. נפילה מהאופנוע כתוצאה מהאירועים שנמנו לעיל.
  2. אם המדומם נתלש ממקומו, הנוהג עלול להיפגע מההגה.

סכנות לנוסע –

  1. כמו לנוהג, אך בסבירות גבוהה יותר משום שמופתע יותר.
  2. אחיזתו בד"כ חלשה יותר.
  3. עלול להיפגע מזרם הסילון.

 

חזרה למשיט 11