תקנות רספ״ן

תקנות רספ״ן

תקנות רספ"ן

תעודת משיט
מסמך רשמי המאשר להפעיל כלי שיט בישראל.

  1. לא ישיט אדם ולא יהיה אחראי על מכונותיו של כלי שיט קטן, אלא אם בידו תעודת משיט וההשטה נעשית בהתאם לתנאים ולהגבלות בתעודה.
  2. לא ישיט אדם כלי שיט קטן, אלא אם תעודת המשיט שלו נמצאת בכלי השיט בעת השטתו, והתעודה תקפה.
  3. לא ירשה לאדם להיות אחראי על מכונותיו של כלי שיט קטן, אלא אם לאותו אדם תעודה תקפה ומתאימה להשטת אותו כלי.

הסמכת משיט אופנוע ים

  1. גיל מינימלי לקבלת הרשיון 16 שנים.
  2. יציג אישור רפואי לבריאות תקינה וראייה תקינה, אולם לא יידרש לאבחנה בצבעים.
  3. יעבור בהצלחה מבחן עיוני ימאות א ומבחן מעשי בהשטת אופנוע ים.

 

חזרה למשיט 11