נהלי קשר כללים

נהלי קשר כללים

נהלי קשר כללים

נהלי קשר כללים

קריאה לתחנת חוף שלא נענתה – המתן שתי דקות לפחות וקרא לה שוב בערוץ הקריאה או בערוץ העבודה שלה, לאחר שווידאת שהערוץ פנוי.

תקשורת בין כלי שייט – תבוצע על ערוץ 6.

סיווג עדיפות ותוכן הודעות    NAVTEX :

VITAL – חיוני

IMPORTANT – חשובה

ROUTINE – שגרתית

זיהוי בתקשורת- בין- לאומית, של תחנת רדיו בכלי שייט : יכול להיות שם כלי השיט מקודם בסוג העסוק או סוג ההנעה או 4X3738 , 5BCT ELMR2 , Cabin Cruiser Lilach

תחומים עבורם לא הוקצו ערוצים בתחום התג"מ הימי : השגחה על כלי שיט עוגנים, אזעקה אוטומטית כשהמכ"מ מזהה קרבה מרבית, קשר לחיוג אוטמטי דרך ממסר לוויני.

בחירת שידור ב –  SIMPLEX או   DUPLEX במכשיר ה– V.H.F הימי אינה בידי המפעיל. המכשיר עובר ביניהם באופן אוטומטי בהתאם לערוץ הנבחר. 

קוד זיהוי של הודעת נווטקס – לדוגמא MA33

חזרה לנווט חופי ב'