נהלי תקשורת שגרה

נהלי תקשורת שגרה

נהלי תקשורת שגרה

נהלי תקשורת שגרה – Routine

עדיפות קשר – רביעית

gale warning – אזהרת סערה

navigation warning – אזהרת נווט

Transit Report – TANGO ROMEO  – פרטי מסע המדווחים לתחנת חוף.

GALIT BRAVO – תקשורת  On-Board Communication

OVER – סיימתי וממתין לתשובתך. 

OUT – מסיימת חילופי תקשורת.  

STANBY – אחזור אליך בהקדם/מיד וכו'.

Traffic list – רשימת תעבורה – תעבורת תקשורת בין כלי שייט בים: בזמנים קבועים המפורסמים בספר תחנות החוף, מעבירה התחנה דיווח אילו הודעות הצטברו אצלה בעבור כלי שייט מסוימים, מזמן דיווח רשימת תעבורה אחרונה.

השידור מתבצע על ערוץ 16 ומנחה לערוץ עליו יועברו ההודעות.

collect call – שיחת רדיוטלפון עם תחנת חוף המתבצעת בשיטת הגוביינא.

Bridge to Bridge  ב – : VHF תקשורת בין אניות להגברת בטיחות השייט שלהן.

Distress, Urgency, Safety, Routine – עדיפויות הודעות תקשורת ימית. (לפי סדר משמאל לימין)

List of Coast Stations– ספר בו רשומים ערוצי העבודה עם תחנות חוף. לחלופין, תחנת החוף היא שתקבע את ערוץ העבודה.

נוהל קריאה על ערוץ 16 לשם מסירה הודעה: 3 פעמים שם הנמען. 3 פעמים שם הקורא. מטרת הקשר. ההודעה.

נוהל קריאה מקוצרת על ערוץ 16 לשם מסירה הודעה: פעם אחת שם הנמען. 2 פעמים שם הקורא. מטרת הקשר. ההודעה.

בקשר בין כלי שייט התחנה הנקראת מפקחת על הקשר.

תחנת חוף הקוראת לספינה על ערוץ 16 לשם העברת הודעה, תכלול בקריאתה את הערוץ ההמשכי עליו תימסר ההודעה.

אניית רדיוטלפון תאזין על ערוץ 16 בלב ים, 24 שעות ביממה.

לאחר שידור אתרעת שווא ב – – VHF ערוך הודעה קולית לביטול אתרעת השווא ושדר אותה על ערוץ 16.

פרק הזמן המקסימלי שבו מותר לשדר שידור ניסוי, 10  שניות.

אם שמעת קריאה אליך, אך אינך מזהה את הקורא, המתן לקריאה חוזרת שלו.