ניהוג ועגינת סירה

ניהוג ועגינת סירה

ניהוג ועגינת סירה

ניהוג ועגינת סירה

גורמים שיש לקחת בחשבון בזמן בחירת מקום עגינה: עומק המים, עוצמת הרוח והגלים, שוקע הסירה

ביצוע עגינה בכלי שיט קטן:  מפנים את חרטום כלי השיט מול הרוח, מודאים שקצה חבל העוגן קשור לטבעת העוגן וקצהו השני קשור למקומו בכלי השיט, מחברים מצוף הסימון קשור לעוגן.

ככלל, אורך החבל בעגינה – פי 4 מעומק הים במקום העגינה.

סימנים לעוגן נגרר: רעידות על חבל העוגן, שינוי מקום ומהירות על פי ה – GPS.

במידה והעוגן ניגרר: שחרר עוד שרשרת או חבל עוגן. הוסף משקולת לחבל העוגן, הטלת עוגן נוסף אם יש. 

באיזה נסיבות חייבים לחבר את מדומם החרום לגוף מפעיל הסירה ? 

בכל זמן ההפלגה וודא מדומם מנוע מחובר.

בתקלת מערכת ההיגוי, עדיין לרשותך משוטים המאפשרים היגוי.

בסירתך משאבת שיפוליים בעלת מנגנון הפעלה אוטומטי. בטל את ההפעלה האוטומטית בזמן תדלוק