נספח 4 – אותות מצוקה

נספח 4 – אותות מצוקה

נספח 4 – אותות מצוקה

1. האותות דלהלן, המשמשים והמוצגים אם יחדיו ואם בנפרד, מציינים מצוקה והיזקקות לעזרה:
(א) יריית תותח או אות נפץ אחר שיירו בסירוגין של דקה אחת לערך;


(ב) השמעה ממושכת של קול באיזה מכשיר שהוא לאותות ערפל;

(ג) רקטות או פגזים הפולטים כוכבים אדומים שיירו אחד אחד בסירוגין קצרים;

(ד) אות המשודר ברדיוטלגרף או בכל שיטת איתות אחרת המורכבת מן הקבוצה… –\ –\ –\… (ס.או.ס.) שבצופן מורס;

(ה) אות המשודר ברדיוטלפון, על ידי היגוי המלה "
MAYDAY";

(ו) אות המצוקה של הצופן הבין-לאומי לאיתות המצויין על ידי האותיות 
NC;

(ז) אות המורכב מדגל מרובע ועליו או מתחתיו כדור או דבר הדומה לכדור;

(ח) להבות על כלי השיט (כגון מחבית זפת בוערת או מחבית נפט בוערת וכו');

(ט) רקטת מצנח בעלת זיקוק אדום או אבוקת יד המפיצה אור אדום;

(י) אות עשן המפיק עשן בצבע כתום;

(יא) הרמה והורדה איטיות וחוזרות ונשנות של הידיים המושטות לשני הצדדים;

(יב) אות אזעקת הרדיוטלגרף;

(יג) אות אזעקת הרדיוטלפון;

(יד) אותות המשודרים באמצעות משואות רדיו לאיכון חירום.

(טו) אותות שאושרו המשודרים באמצעות מערכות תקשורת רדיו כולל משיבי מכ"מ של כלי הצלה.

2. אסור להשתמש בשום אות מן האותות שלעיל, או להציגם, אלא כדי לציין מצוקה והיזקקות לעזרה, וכן אסור להשתמש באותות אחרים שאפשר לטעות בהם ולחושבם כאחד האותות שלעיל.

3. מן הראוי לשים לב לפרקים השייכים לענין של הצופן הבין-לאומי לאיתות, למדריך לחיפוש ולהצלה המיועד לאניות סוחר ולאותות שלקמן:
(א) פיסת אריג מפרשים בצבע כתום, כשעליה מסומנים רבוע ועיגול שחורים או סמל מתאים אחר (לשם איתור מן האויר);

(ב) מסמן צבע (חומר צובע המוטל לים וצובע אזור ים במקום שבו הוטל).