ערוצי התג"מ הימי

ערוצי התג"מ הימי

ערוצי התג"מ הימי

ערוץ

יעוד

הסבר

ערוצי מצוקה

16

ערוץ בנ"ל למצוקה, בטיחות, רדיו טלפון

ערוץ תקשורת מצוקה, דחיפות, בטיחות וקריאה

באזור A1 חובת הזנה מתמדת על ערוץ 70. באזורים האחרים חובת האזנה מתמדת על ערוץ 70 ו – 16.

הוקצה כתדר המשכי במצוקה וחייב להיות בכל כלי הצלה

ערוץ חיפוש והצלה (SAR – Search And Rescue) וערוץ מצוקה

תקשורת מכלי שייט למטוס חיפוש והצלה – SAR – Search And Rescue

תקשורת Bridge to Bridge

בערוץ זה מדברים רק ב  SIMPLEX –

70

ערוץ בנ"ל למצוקה, בטיחות, וקריאה ספרתית – DSC

מאושר לשדר ולקלוט אתרעות מצוקה ברדיוטלפון

להתריע על מצב מצוקה, דחיפות ובטיחות

תקשורת  Bridge to Bridge

תקשורת בין כלי שייט

6

קשר בין כלי שייט בעדיפות ראשונה

ערוץ חיפוש והצלה (SAR – Search And Rescue) וערוץ מצוקה

מוקצה ב GMDSS VHF – לתקשורת עם מטוסים בזמן מצוקה

כלי שייט במצוקה, יתקשר עם מטוס חיפוש החג מעליו על ערוץ זה

ערוץ זה מותר להעברת הודעה שאורכה מעל 2 דקות ברדיו טלפון לאנייה אחרת

ערוץ קשר עם ספינה שאתה גורר

בערוץ זה מדברים רק ב  SIMPLEX –

8

קשר בין כלי שייט בעדיפות שנייה

13

לנושאי בטיחות

ערוץ הבטיחות הימי לקשר בין שני כלי שייט לנושאי בטיחות נווט. (קשר גשר לגשר)

תנועת כלי שייט

11

פיקוח על תנועת ספינות בסימפלקס – עדיפות ראשונה

79

פיקוח על תנועת ספינות בדופלקס – עדיפות ראשונה

תקשורת עם נמלים

12

פעילות ושרות נמלים בסימפלקס – עדיפות ראשונה

על ערוץ זה ספינה תקים קשר בנושא עגינה בכניסה לנמל

14

פעילות ושרות נמלים בסימפלקס – עדיפות שנייה

על ערוץ זה ספינה תקים קשר בנושא עגינה בכניסה לנמל

20

פעילות ושרות נמלים בדופלקס – עדיפות ראשונה

תקשורת פנים כלי השייט

15

תקשורת פנים כלי השייט בהספק 1 W בלבד

בערוץ זה מותר לשדר בהספק של 1בלבד

ערוצי VHF לתקשורת פנים בכלי שייט

17

תקשורת פנים כלי השייט בהספק 1 W בלבד

ערוצי VHF לתקשורת פנים בכלי שייט

על ערוץ זה מותר לשדר בהספק של 1בלבד

ערוצי תעבורה ציבורית – Public Correcpondence

26

תכתובת בשירות הציבורי, דופלקס עדיפות ראשונה

27

תכתובת בשירות הציבורי, דופלקס עדיפות שנייה

25

תכתובת בשירות הציבורי, דופלקס עדיפות שלישית

24

תכתובת בשירות הציבורי, דופלקס עדיפות רביעת

67

תקשורת בין ת"א – יפו לדייגים ובין דייגים

73

תקשורת בין ת"א – יפו לדייגים ובין דייגים

פסי הגנה

75

פס הגנה לערוץ 16 ותקשורת אזהרות נווט, בהספק 1 W

על ערוץ זה מותר לשדר בהספק של 1בלבד

76

פס הגנה לערוץ 16 ותקשורת אזהרות נווט, בהספק 1 W

זיהוי אוטומטי ופיקוח על כלי שייט – AIS

87B

מכשיר זיהוי אוטומטי

88B

מכשיר זיהוי אוטומטי