קשר בטיחות

קשר בטיחות

קשר בטיחות

נהלי קשר בטיחות

מקרים בהם יש לקיים נוהל דחיפות 

 1. בקשה של יעוץ או עזרה רפואית וחילוץ חולים או פצועים
 2. מקרים שהספינה לא כשירה ודרושה גרירה או עזרה טכנית כל שהיא
 3. כל מקרי החרום שאינם מצוקה ואפשר לפנות את ערוץ 16

 PAN PAN  PAN PAN  PAN PAN במכשירי הקשר משמעה : 

קריאה המקדימה הודעת דחיפות

הודעה שמקודמת במילה – MEDICO 

הנה בעדיפות על "דחיפות" ויש לכלול בה :

 1. את מין וגיל החולה,
 2. חום הגוף,דופק,
 3. תאור התופעות וטיפול אם ניתן.
 4. לאחר הקריאה על 16 נתן לעבור לערוץ אחר

SECURITE  SECURITE  SECURITE  משמעה :

 1. כוללות תוכן הנוגע לבטיחות השיט (מזג אויר, מכשולי נווט וכיו"ב).
 2. ניתנות לשידור על ערוץ 16 אם הן קצרות מדקה ומכוונת לכל התחנות
 3. משודרות על "ערוץ עבודה" של התחנה המשדרת (לאחר קריאה והפניה על ערוץ 16)
 4. משודרות בלוח זמנים ידוע מספר פעמים ביממה ונתן לקבלה גם ממקלט  NAVTEX

 

חזרה לנווט חופי ב'