קשר במצוקה

קשר במצוקה

קשר במצוקה

מצוקה

על פי הדרישות של ה G.M.D.S.S –  ציוד הצלה – קשר החייב להיות בספינה באזור A1 :

D.S.C -S.A.R.T -E.P.I.R.B -PORTABLE V.H.F – NAVTEX – V.H.F

נדרשת הסמכה מסווגת להפעלת ציוד קשר בתקשורת בין – לאומית משום שאי ידיעת הנוהל ותפקידי הפקדים בציוד, עלולה למנוע השגת עזרה במצוקה או להפריע לתקשורת הצלה של כלי שיט אחרים

הפעלת נוהל מצוקה מתחנת כלי שייט:

כאשר יש סכנה מיידית וחמורה לאדם בודד, לכל הצוות או לכלי השייט והמפקד בפועל מחליט שדרושה עזרה מיידית.

דוגמאות:

אדם נפל לים מכלי שיט ואבד קשר עין איתו. יש לציין את האתר והזמן שנראה לאחרונה.

התנגשות. יש להוציא קריאת מצוקה בכל אמצעי הקשר המצויים על הספינה. לשלוח הודעה ב– D.S.C ולבחור סוג מצוקה .COLLISION –  לציין ב- VHS את מספר הנמצאים על הספינה

קריאת מצוקה – DISTRESS CALL :

פניה על ערוץ 16 , לכל מי ששומע, להפסיק כל פעילות (שאינה מצוקה) ולהקשיב ל"הודעת המצוקה" שצפויה אחריה.

שדור הביטוי MAYDAY ,  MAYDAY  MAYDAY

הפרטים הנדרשים בהמשך :

מספר MMSI של הספינה

קו הרוחב וקו האורך בו נמצאת הספינה

האירוע בגינו יצאה קריאת המצוקה

מה נדרש למבקש  העזרה.

מספר האנשים על הספינה.

כל מי ששומע את הקריאה  MAYDAY צריך להשיב מיד לקריאה.

מצופה שתחנות חוף יאשרו ראשונות את הקליטה ויטילו פיקוח על הקשר.

הודעות מצוקה שמופיעות בפלט מקלט NAVTEX  מקורן בתחנות חוף ובמנהלה האזורית של משדר ה– NAVTEX  במטרה להרחיב את מספר כלי השיט שיכולים להגיש עזרה.

ניהול מצב מצוקה – קשר:

על ערוץ 16

תחנה שמנהלת את קשר על ערוץ 16 ורוצה להפסיק הפרעה של תחנות שאינן מודעות למצב תודיעה להן

SEELONCE MAYDAY

תחנה שאינה מפקחת הנמצאת באזור של אירוע מצוקה ורוצה להפסיק הפרעה של תחנות על ערוץ 16 ואשר אינן מודעות למצב : 

SEELONCE DISTRESS

במקרים של הפרעות על ערוץ 16 שלא ניתן להתגבר עליהן, ניתן לעבור לערוצים –  06 , 08 , 13

כאשר אירוע מצוקה קרוב לסיומו ואין צורך רצוף בערוץ 16 ("סיום זהיר") התחנה שמפקחת על הקשר תודיע

PRUDONCE

כאשר מסתיים אירוע מצוקה ורוצים לשחרר את ערוץ 16 לקריאות רגילות יש להודיע – SEELONCE FEENEE

חזרה לנווט חופי ב'