תוספת עשרים ושלוש

תוספת עשרים ושלוש

תוספת עשרים ושלוש

(תקנה 57יט)

במסגרת בדיקתה של אניית נוסעים שגילה 30 שנים ומעלה ובכל 5 שנים לאחר גיל 30 תיבדק אניית הנוסעים בידי ארגון מוכר, בין השאר, בנושאים אלה:

(1)     בדיקת עובי לוחות גוף כלי השיט;

(2)     בדיקת אטימות המחיצות;

(3)     בדיקת מצב הצלעות במחסנים, באזורי חרטום וירכתיים ובמכלים;

(4)     בדיקת מצב התחתית הכפולה, בהיבטים אלה:

(א)  צלעות;

(ב)  חיזוקי אורך ורוחב;

(ג)  צבע;

(ד)  מערכות מניעת קורוזיה (אקטיבית, פסיבית);

(5)     בדיקת צנרת מים, דלק ולחץ;

(6)     בדיקת מנגנון ההגה כולל הגה חירום, העוגן על כל חלקיו ומערכות האבטחה על הסיפון;

(7)     בדיקת מערכת כיבוי אש בחדר המכונות ובמגורים, בדיקת מערכת אזעקות וההתראות ונתיבי מילוט ופינוי, כולל התאורה לשעת חירום;

(8)     בדיקה של יישום תכנית הניהול הבטיחותי של האנייה (ISM);

(9)     בדיקת חומרי הבנייה במגורי צוות ובמגורי הנוסעים לעמידות בפני אש וכן למניעת שחרור גזים רעילים;

(10)   בדיקת אטימות מחיצות מדורי האנייה לאש ולמים;

(11)   בדיקת קיומם של אמצעי החירום, כגון: גלגלי הצלה, זרנוקי מים, סולמות, ודרכי מילוט, וכן בדיקת קיומו של סימון מאיר עיניים לכל אמצעי חירום כאמור;

(12)   בדיקה מוקפדת של מערכות למניעת זיהום הים ובמיוחד מערכת השפכים;

(13)   בדיקה מוקפדת של מוכנות ותפעול הציוד לטיפול בזיהום ים.

 

 

ל' באב תשמ"ב (19 באוגוסט 1982)                       חיים קורפו

                                                                                                שר התחבורה