חוק מימי-חופין, התשי"ז 1956

חוק מימי-חופין, התשי"ז 1956