תקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים), תשנ"ח-1998

תקנות הספנות (ימאים) (משיטי כלי שיט קטנים), תשנ"ח-1998