COSPAS SARST

COSPAS SARST

Cospas-Sarsat

מערכת לווינים המקבלות שידורי מצוקה ימיים ותחנות קרקע המנהלות את פעולות החיפוש וההצלה.

רכיבי המערכת:

EPIRB – משואה ימית, הבנויה לשדר אותות מצוקה בתדר MHZ406 למערכות לוויינים יעודיות.

מערכת לווינים  LEOSAR System במסלול נמוך – low altitude Earth orbit –LEO

מערכת לווינים GEOSAR System במסלול גבוה –  geostationary Earth orbit (GEO)

מזהות את מיקום המשואה הימית באמצעות היסט דופלר.

תחנות קרקע Local Users Terminals – LUT מקבלת את הנתונים מהלוויינים וקובעת את מיקום המשואה המשדרת. מעבירות את המידע ל –

מרכזי ניהול משימות חיפוש והצלה – MCC Mission Control Centers המקבלות המידע מ – LUT ומעבירות אותו ל –

מרכזי תואם פעולות חיפוש והצלה RCC-  Rescue Coordination Centers

 ה- RCC ממנה מתאם פעולות החיפוש וההצלה בשטח – On-Scene-Coordinator, על צוותי החיפוש וההצלה

RCC לשדר Distress Relay Alert לאזור מוגדר וכן ללקבוצת אניות או לאנייה מסוימת.

Distress Relay Alert – הודעת מצוקה המשודרת שלא על ידי הספינה המצויה במצוקה, במטרה להזעיק אחרים לעזרתה.

תוצאת תמונה עבור ‪COSPAS SARSAT‬‏

היה ושודרה הודעת מצוקת שווא, חובה לערוך הודעה קולית לביטול אתרעת השווא ולשדר אותה לתחנת חוף קרובה.

חלוקת הים לאזורי תקשורת בטיחות, מצוקה, חיפוש והצלה:

Sea Area A1 – אזור ים המכוסה לפחות על ידי תחנת חוף אחת הפועלת ברדיו- טלפון בתחום הVHF הימי ואשר לה מתקן DSC הפועל ללא הפסקה. בין 20 ל- 30 מילים ימיים מכל תחנת חוף כזו.

Sea Area A2 – אזור מעבר ל-1 A, המכוסה לפחות על ידי תחנת חוף אחת הפועלת ברדיו-טלפון בתחום ה-HF הימי, וקיים בה מתקן DSC הפועל ללא הפסקה. בין 75 ל- 150 מילים ימיים.

Sea Area A3 – אזורים המכוסים על ידי מערך לווינים המכונה INMARSAT אשר דרכם נתן להתקשר למספר מרכזים להפעלת אתרעה (ALERT ) בכל עת. אזור הכסוי הוא בקרוב בין קו רוחב 70 דרום לקו רוחב 70 צפון. כלי שיט נמצא באזור זה  רק אם הוא נמצא מחוץ לטוח הקשר של אזורים 1A ו- 2A .

Sea Area A4 אלה הם שארית שטחי הים, למעשה אזורי הקטבים, ובהם התקשורת תלויה בעקר בתחום ה- HF הימי.

 

חזרה לרדיו טלפון