SART

SART

SART

טרנספונדר – משיב מכ"מ – המסייעת לאתר ניצולים בים, ע"י תגובה לאות מכ"ם.

מכשיר SART שהופעל, יגיב להארת מכ"מ בתחום X BAND – 9GHz ע"י תצוגה תלוית מרחק על צג המכ"מ. הניצולים מצידם יקבלו אות קולי ואות אור, המעידים על הארה ונוכחות ספינה מאירה בקרבת מקום.

כאשר המכשיר מופעל הוא מעיד על כך ע"י אות קולי ונצנוץ כל 12 שניות. כאשר הוא מואר ע"י מכ"מ, התדירות גדלה ל – 2 שניות.

כאשר המרחק בין הספינה המאירה ומכשיר ה – SART גדול, מופיעות שרוה של 12 נקודות על צג המכ"מ, בכוון ה – SART. ככול שהספינה קרבה, הנקודות מתחלפות לקשתות ההולכות וגדלות, כאשר המרחק בין האחת לשנייה 0.6 מי"מ.

ניתן להתביית על  ה – SART גם באמצעות מכשיר קשר תג"מ, על ערוץ 70.

טווח הגילוי מותנה בקו ראיה ועל כן, ככול שהמכשיר מצוי בגובה רב יותר, טווח הגילוי גדל.

במכשיר הסטנדרטי יש סוללה האמורה לספק כוח ל – 96 שעות לפחות.

 

חזרה לרדיו טלפון